Účasti a prezentace na konferencích:

 • Metamorfózy práva ve Střední Evropě VII - mezinárodní vědecká konference 2022 (org. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni a Akademie věd ČR) - příspěvek Blokace dezinformačních webů správcem domény .cz - přípustné, nebo exces?
 • Olomoucké právnické dny - XV. ročník mezinárodní vědecké konference 2022 (org. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) - příspěvek Může být správní orgán v přestupkovém řízení uveden v omyl?
 • Košické dni súkromného práva IV.- mezinárodní vědecká konference 2022 (org. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích) - příspěvek Excesivní článek 17 směrnice o autorském právu a jeho implementace
 • QUAERE 2022 - Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů 2022 (org. Akademické sdružení MAGNANIMITAS) - příspěvek Trestný čin poškozování cizích práv, exces do zákazu analogie?

Publikační činnost:

 • KRAJČÍROVIČ, Michal. Excesivní článek 17 směrnice o autorském právu a jeho implementace. In: KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA IV. POCTA PROFESOROVI VOJČÍKOVI [online]. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 390. ISBN 9788057400981. Dostupné z: doi:10.33542/KDS22-0098-1-13
 • KRAJČÍROVIČ, Michal. Trestný čin poškozování cizích práv, exces do zákazu analogie? In: Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2022. SCIEMCEE [online]. ISBN 9788087952368. Dostupné z: doi:10.33543/q2022.12.
 • KRAJČÍROVIČ, Michal. Blokace dezinformačních webů správcem domény .cz - přípustné, nebo exces? In: CVRČEK, František a Helena JERMANOVÁ, ed. Metamorfózy práva ve střední Evropě: Jde nám ještě o demokracii a právo? : sborník příspěvků z konference Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. ISBN 978-80-261-1127-6.
 • Hyperocha v insolvenci a její přeměně na konkurz. In: Lexforum. 2016. Dostupné z: https://www.lexforum.cz/623
 • K podjatosti insolvenčního správce. In: Lexforum. 2017. Dostupné z: https://www.lexforum.cz/638
 • Odvolání vedlejšího účastníka v řízení. In: Lexforum. 2017. Dostupné z: https://www.lexforum.cz/647
 • Novum v praxi finanční správy - nezákonná výzva k odstraněná vad podání. In: Lexforum. 2019. Dostupné z: https://www.lexforum.cz/693
 • Monistický průšvih. In: Lexforum. 2021. Dostupné z: https://www.lexforum.cz/621
 • Cenzura nebo ochrana před dezinformacemi? In: Lexforum. 2022. Dostupné z: https://www.lexforum.cz/763

Přehled účasti na soutěžích a podobných akcích:

 • Studentská vědecká odborná činnost, fakultní kolo; 2018. Plzeň (práce Koncepce novely insolvenčního zákona)
 • Studentská vědecká odborná činnost, Československé kolo; 2018. Olomouc
 • Lidskoprávní moot court, fakultní kolo; 2018. Praha (společně s Evou Polákovou)
 • Lidskoprávní moot court, celostátní kolo; 2019. Brno (společně s Evou Polákovou), 1. místo (fotky z finálového kola)
 • Spotřebitelský moot court; 2019. Brno (společně s Markétou Galetkovou)
 • Lidskoprávni moot court, fakultní kolo; 2019. Praha (společně s Markétou Galetkovou)

Profesní a jiné organizace: