Ředitelka 1. ZŠ Most odvolána

Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka 1. ZŠ Most, Svážná 2342, Most, známá mimo jiné z kauz diskriminace žákyně čtvrté třídy, kterou nepřipustila na školní akci kvůli „nepohodlným rodičům“ (zdroj: lidovky.cz, ceskaskola.cz) zpětného doplnění podpisů osob nezúčastněných na jednání jako účastníků (zdroj: mesto-most.cz), neřešením šikany mezi žáky (zdroj: homerlive.cz) byla 12. 2. 2018 rozhodnutím rady města Most k 31. 7. 2018 odvolána z funkce, jak uvádí Mostecký deník.

Rada města přitom odvolala i ředitele 11. ZŠ Most, 15. ZŠ Most a Základní umělecké školy F. L. Gassmanna. Mostecký deník uvádí, že „rada města využila zákonné možnosti vyhlašovat konkursní řízení na pozice těch ředitelů, kteří jsou ve funkci déle než šest let, jsou už v předdůchodovém věku nebo to doporučuje inspekce“.
Zatímco ředitel 11. ZŠ Most a ředitelka 15. ZŠ Most mají shodně 63 let a ve funkci ředitele jsou přes 20 let, a obdobně ředitel ZUŠ (57 let, 16 let ve funkci), ředitelka Nachtigalová ve funkci strávila pouze jedno období a k důchodovému věku se ani zdaleka neblíží. 

Rodiče žáků 1. ZŠ podali v průběhu roku 2017 několik stížností na nezákonný postup ředitelky Nachtigalové České školní inspekci, které byly bez výjimky shledány jako důvodné (diskriminace žákyně čtvrté třídy, neřešená šikana, nezákonně vykázaná neomluvená absence té samé žákyni), ale zřizovatel školy, Magistrát města Most ve věci po celou dobu postupoval neangažovaně, ústy zejména Ing. Tomáše Brzka, vedoucího odboru školství, ale i jeho nadřízené Ing. Markéty Staré, náměstkyně primátora pro oblast školství negoval zprávy České školní inspekce, vytýkané vady odmítal, závazné stanovisko České školní inspekce stran nezákonně udělené neomluvené absenci žákyni čtvrté třídy s „nepohodlnými rodiči“ odmítl akceptovat. Ing. Tomáš Brzek rovněž na schůzce s rodiči bagatelizoval šikanu ve škole a její neřešení, které zjistila inspekce během několikatýdenního šetření inspekčního týmu.

Mgr. Eva Marešová, třídní učitelka šikanované žákyně se jí odmítla jakkoli zastat a svým servilním přístupem vůči ředitelce Mgr. Janě Nachtigalové nejen napomohla, ale i se přímo podílela na dalším bezpráví – žákyni vykázala jako neomluvenou absenci rodiči řádně a včas omluvenou nemoc, během které žákyně i navštívila lékaře. Skutečnost, že byla absence řádně omluvena rodičům žákyně potvrdilo nejen zjištění České školní inspekce, které se věcí zabývalo, ale i ředitel odboru legislativy Ministerstva školství Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., ústřední orgán České školní inspekce ústy vedoucí oddělení kanceláře úřadu Mgr. Ivy Lauermannové a odbory školství dvou krajských úřadů. Mgr. Eva Marešová ani Mgr. Jana Nachtigalová své pochybení a nezákonný postup ani přes tato zjištění nikdy neuznali – namísto toho ředitelka Nachtigalová rodičům žákyně vyhrožovala podáním žaloby a na jiného rodiče, Ing. Tomáše Seidla, dokonce podala trestní oznámení, které bylo odloženo jako nedůvodné.

Ze zprávy Mosteckého deníku je pak zřejmé, že rada města odvolala ředitelku až na základě doporučení České školní inspekce, což je v nejzazší prostředek, který má inspekce k dispozici a přistupuje k němu zcela raritně a v případě velkých zjištěných pochybení; nepochybně tak šlo o krok, který mělo učinit Statutární město Most jako zřizovatel již při zjištění prvních zásadních pochybení ředitelky a zabránit tak eskalaci problému do aktuální situace, kdy jsou rodiče nuceni žádat ochranu svého dítěte proti diskriminaci ze strany ředitelky u soudu.

Celé znění doporučení České školní inspekce zjišťujeme.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nezařazené
Právo a právní služby

Právo a právní služby Právo je nejen mým velkým koníčkem, vášní (a oborem dalšího studia), ale i činností, která přímo souvisí s našimi projekty v oblasti poskytování sídel pro firmy (sidlofirmy.cz) a zakládání společností (zalozeni.cz). Zatímco většina konkurenčních společností využívá často nepružných právních služeb pro vyjasnění správných postupů, my jsme …